Wielozadaniowość i zwarta konstrukcja dzięki wysięgnikowi MECALAC

Wysięgnik MECALAC ma 5 stopni swobody, a jego obsługa jest intuicyjna i łatwa do opanowania. Wysięgnik Mecalac przeznaczony jest do pracy w trybie koparki i ładowarki.

Zasięg  pracy wysięgnika MECALAC zaczyna się od skraju maszyny. Zaprojektowany został w kierunku uzyskiwania maksymalnej siły podnoszenia, zwłaszcza w położeniu najbliższym do maszyny.

Wysięgnik MECALAC osiąga najwyższy kąt wychylenia (około 140 stopni), co jest jedną z podstaw zwartości konstrukcji i wyjątkowej widoczności z kabiny.

     
     

Na wyjątkową siłę podnoszenia koparek MECALAC w położeniu blisko maszyny wpływa korzystne umiejscowienie środka ciężkości samego wysięgnika.

Sprzężenie siłowników umożliwia precyzyjną koordynację ich ruchów. Pomaga to zarówno początkującym jak i doświadczonym operatorom.

Koparki MECALAC zwykle wyposaża się w 5-8 rodzajów osprzętu. Duża prędkość jazdy w połączeniu z zastosowaniem szybkozłączy do osprzętu podwyższa wydajność pracy.


Wysięgnik koparki MECALAC jest wyjątkowy i jest efektem dziesięciu lat prac rozwojowych

Cechy:

• 5 osi ruchu

• Najwyższy kat pochylenia wysięgnika w tej klasie

• Najwyższa siła podnoszenia w tej klasie

• Odsadzenie boczne

 - zaprojektowane i wdrożone przez MECALAC

 - wykorzystywane podczas kopania i prac z obciążeniem dynamicznym

 - umożliwia kopanie poza pasem wyznaczonym przez szerokość maszyny

 - możliwość kopania poza przeszkodami równoległymi do maszyny, takimi jak ogrodzenia itp.

 - konstrukcja dobrze zabezpieczona

 

• Kompletna funkcja dynamicznej ładowarki

• Równoległe prowadzenie wideł do palet

• Opuszczanie wideł do palet poniżej poziomu zerowego

• Sprzęganie siłowników

• Łatwa obsługa, nawet podczas pracy przy skraju maszyny