Przy doborze sprzętu do wykonywania prac związanych z kształtowaniem krajobrazu istotne są dwie cechy takich maszyn: mobilność w każdego rodzaju terenie oraz krótkie czasy jednostkowe. W branży tej realizuje się różne prace, które trzeba wykonać szybko przy uwzględnieniu aspektów ochrony środowiska. Do wykonywania robót ziemnych, nasadzania, karczowania, układania płyt chodnikowych czy krawężników potrzebne są maszyny łatwe w obsłudze i wysoce wydajne. Praca na placu budowy będzie bardziej opłacalna gdy używać będziemy koparki albo ładowarki MECALAC, które pomogą dotrzymać terminów realizacji przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Referencje

Kształtowanie krajobrazu i rolnictwo w akcji