Ładowarka obrotowa

Ładowarka obrotowa

Ładowarki obrotowe MECALAC zapewniają zmniejszenie zużycia paliwa i emisji. Wprowadzają nowatorskie przemiany w procesach realizowanych na placu budowy. Operatorzy ładowarek obrotowych oszczędzają czas i paliwo dzięki skróceniu drogi pokonywanej przez maszynę w czasie pracy. Tworzą nowe procesy.

Tylko MECALAC to potrafi.

Tylko MECALAC to potrafi.

Przykład: AS 900

Porównanie ładowarki obrotowej bezprzegubowej i przegubowej

Porównanie ładowarki obrotowej bezprzegubowej i przegubowej
                 Ładowarka obrotowa bezprzegubowa MECALAC / AHLMANN
  Ładowarka obrotowa przegubowa

W ofercie MECALAC nie ma ładowarek obrotowych na podwoziu przegubowym. Równoczesne operacje jazdy, skręcania i obrotu powodują znaczne obniżenie obciążenia wywracającego w takiej konstrukcji. Firma stowarzyszona z MECALAC - AHLMANN, obecnie MECALAC Baumaschinen, pionier w dziedzinie ładowarek obrotowych, wypracowała najbardziej stabilne konstrukcje z zastosowaniem podwozia bezprzegubowego i bezobsługowej technologii obrotu. Ładowarki obrotowe MECALAC mają 4 koła skrętne oraz hydrauliczną stabilizację tylnej osi zależną od obciążenia.

Czy wiedziałeś?

Ładowarki obrotowe MECALAC / AHLMANN są najbezpieczniejszymi ładowarkami na rynku: Mając załadowaną łyżkę możesz równocześnie jechać i obracać wysięgnik!