MyMECALAC Connected Services System telematyczny
opiekunem twoich maszyn

Firma MECALAC zachęca do zapoznania się z systemem telematycznym MyMecalac Connected Services

który pomaga w optymalizacji użytkowania maszyn.

«Które maszyny mają mieć przegląd w przyszłym miesiącu? Gdzie znajdują się moje maszyny? Ile mają przepracowanych godzin w tym miesiącu? Jak mogę zmniejszyć zużycie paliwa? Jak mogę skuteczniej chronić swój sprzęt przed kradzieżą?»

Aby pomóc znaleźć odpowiedzi na te pytania i zoptymalizować wykorzystanie maszyn, firma MECALAC zachęca do zapoznania się z usługami telematycznymi:
MyMECALAC Connected Services

Ograniczenie przestojów w pracy maszyn dzięki wcześniejszemu powiadamianiu

Wcześniejsze powiadamianie zapewnia z wyprzedzeniem informacje o nadchodzących przeglądach każdej z maszyn.
Pozwala to przewidywać zamówienia części zamiennych i ograniczyć przestoje maszyn.

Wyświetlanie harmonogramu konserwacji na naszym portalu – mymecalac.com:

 • Przewidywanie zapotrzebowania na części zamienne
 • Ograniczanie przestojów i awarii maszyn
 • Większa pomoc od dealera w tworzeniu harmonogramu konserwacji/przeglądów
 • Zwiększenie wartości maszyn przy ich odsprzedaży

Korzystanie z pełnych danych eksploatacji maszyn

Wykorzystanie najważniejszych danych maszyn:

 • Szacowanie i zmniejszanie łącznych kosztów posiadania maszyn dzięki gromadzeniu i sprawdzaniu wielu danych (zużycie paliwa, wydajność, itp.)
 • Ostrzeżenia w przypadku problemów: pojawienia się kodu błędu lub potencjalnej kradzieży (godzinyi strefy pracy)

Analiza użytkowania maszyn:

 • Zarządzanie aktywnością maszyn i optymalizacja ich wykorzystania
 • Zmniejszenie zużycia paliwa: zarządzanie pracą jałową i ocena zachowania operatora pod względem przestrzegania ekologii

Zdalne zarządzanie flotą

 • Lokalizacja maszyn i wgląd w ich dane robocze.
 • Korzystanie ze zdalnej diagnostyki przeprowadzanej przez dealera.

Kontroluj uZycie swojej maszyny dziEki kodowi startowemu

 • KONTROLUJ kto ma dostęp do Twojej maszyny
 • PRZYPISZ kod każdemu użytkownikowi
 • ZMIEŃ kod w dowolnym momencie
 • ZAPROGRAMUJ wygaśnięcie kodu

Oferta dostępna jest dla wszystkich koparek, ładowarek i wozideł Mecalac, jako opcja fabryczna i jako zestaw doposażeniowy.

Rozwiązanie MyMecalac Connected Services dostępne jest:
 • standardowo w koparkach 12MTX, 7-9-11-15MWR i 15MC Stage 5, a także w ładowarkach AS1600 i AS210e Stage 5
 • jako opcja na wszystkich innych maszynach Stage 5.

Dzięki ciągłemu monitorowaniu maszyn i wysyłaniu powiadomień dotyczących konserwacji, aplikacja MyMECALAC pozwala efektywnie zarządzać flotą, co zwiększa jej opłacalność.