Szkolenie

Technicy naszych dystrybutorów przechodzą częste szkolenia, a nasi klienci mogą wystąpić do nas o przeprowadzenie kursów szkoleniowych we wszystkich podstawowych językach. Organizujemy szkolenia dotyczące każdej nowej technologii i każdego nowego produktu.

Mecalac jest zainteresowany optymalizacją procesów u użytkowników swoich maszyn i podwyższaniem ich sprawności w miejscu ich zastosowania. W wielu przypadkach możemy pomóc usprawnić procesy realizowane przez naszych klientów wdrażając nowatorskie koncepcje. Z tego względu nasze place i urządzenia ćwiczebne zaprojektowano z myślą o wypracowaniu u szkolonych „najlepszych praktyk”.  Naszym celem jest doskonalenie umiejętności Waszych operatorów.

Aby podwyższyć swoją wydajność zgłaszajcie swoich operatorów do szkoleń wstępnych i doskonalących w MECALAC.