Wielozadaniowość i zwarta konstrukcja dzięki wysięgnikowi MECALAC

Wysięgnik MECALAC ma 5 stopni swobody, a jego obsługa jest intuicyjna i łatwa do opanowania. Wysięgnik Mecalac przeznaczony jest do pracy w trybie koparki i ładowarki. Zasięg pracy wysięgnika MECALAC zaczyna się od skraju maszyny. Zaprojektowany został w kierunku uzyskiwania maksymalnej siły podnoszenia, zwłaszcza w położeniu najbliższym do maszyny. Wysięgnik MECALAC osiąga najwyższy kąt wychylenia (około 140 stopni), co jest jedną z podstaw zwartości konstrukcji i wyjątkowej widoczności z kabiny.
Na wyjątkową siłę podnoszenia koparek MECALAC w położeniu blisko maszyny wpływa korzystne umiejscowienie środka ciężkości samego wysięgnika. Sprzężenie siłowników umożliwia precyzyjną koordynację ich ruchów. Pomaga to zarówno początkującym jak i doświadczonym operatorom. Koparki MECALAC zwykle wyposaża się w 5-8 rodzajów osprzętu. Duża prędkość jazdy w połączeniu z zastosowaniem szybkozłączy do osprzętu podwyższa wydajność pracy.

Wysięgnik koparki MECALAC jest wyjątkowy i jest efektem dziesięciu lat prac rozwojowych

Cechy:

 • 5 osi ruchu
 • Najwyższy kat pochylenia wysięgnika w tej klasie
 • Najwyższa siła podnoszenia w tej klasie
 • Odsadzenie boczne
  • zaprojektowane i wdrożone przez MECALAC
  • wykorzystywane podczas kopania i prac z obciążeniem dynamicznym
  • umożliwia kopanie poza pasem wyznaczonym przez szerokość maszyny
  • możliwość kopania poza przeszkodami równoległymi do maszyny, takimi jak ogrodzenia itp.
  • konstrukcja dobrze zabezpieczona
 • Kompletna funkcja dynamicznej ładowarki
 • Równoległe prowadzenie wideł do palet
 • Opuszczanie wideł do palet poniżej poziomu zerowego
 • Sprzęganie siłowników
 • Łatwa obsługa, nawet podczas pracy przy skraju maszyny