Do pracy w kolejnictwie konieczny jest sprzęt wysokiej jakości. 8MCR-RR oparta jest na wersji drogowej koparki i ma taką samą zwartą konstrukcję, takie same zdolności dostosowania do potrzeb i taką samą wydajność, a ponadto wyposażona jest w atestowany i obowiązkowy w kolejnictwie system bezpieczeństwa (zatwierdzony przez koleje francuskie). Pomysłowość konstrukcji ładowarek Mecalac z obrotowymi wysięgnikami sprawdza się na kolejowych placach budowy. W krótkim czasie docenia się efektywność opatentowanej geometrii wysięgnika Mecalac, która zapewnia wydajność 8MCR-RR w robotach ziemnych, załadunkowych i przeładunkowych. Trudno jest zorganizować pracę bez korzystania z jednej z ładowarek Mecalac z przegubowym wysięgnikiem, których zasięg roboczy jest znacznie większy niż w ładowarkach konwencjonalnych.

Referencje